Pro ideální zobrazení těchto stránek je vyžadován zapnutý JavaScript

Provzdušňovač AQUAOZON PZ10

Provzdušňovač AQUAOZON PZ10 je zařízení sloužící k udržování kvality vody v zahradních nádržích, jezírkách a rybnících. Jedná se o velmi ekologické řešení bez použití chemických přípravků. AQUAOZONE PZ10 lze dodat v konfiguraci s ozonovým generátorem, který čistící efekt provzdušňování ještě zesiluje. Jedná se o provzdušňovací zařízení, které zásobuje zahradní nádrž či jezírko kyslíkem a ozónem a tak zabraňuje usazování organických sedimentů, jež významně ovlivňují kvalitu vody. Použití této technologie je možné i v jezírkách a rybnících kde jsou chovány ryby!

Proč AQUAOZON PZ10?

  • ekologické řešení pro malá zahradní jezírka i velké rybníky
  • bez použití chemických přípravků
  • vhodné i pro nádrže s rybami
  • nízké provozní náklady
  • rozkládá organické usazeniny na dně

Princip čištění zahradních jezírek a rybníků

Proč provzdušňovat nádrže a jezírka? Principem AQUAOZONU je přívod miniaturních jemných bublinek kyslíku do jezírka, který tak zajišťuje neustálou cirkulaci vody, mísení teplotních pásem, čímž umožňuje rybám a hmyzu žít v celém sloupci vody. Více se dozvíte v našem stručném popisu principu provzdušňování na této stránce.

Klíč k úspěchu je ve speciálním difúzním provzdušňovacím potrubí. Přívod bublinek zajišťuje speciální, vysoce odolné potrubí (25 let životnosti je toho dostatečným důkazem), kde najdeme jemné, laserem vytvořené otvory, skrze něž je produkován nepřetržitý proud vzduchových bublinek. Toto potrubí doprovází ještě druhé, naplněné ekologicky nezávadným křemičitým pískem, které slouží jako zátěž. Veškerý proces provzdušňování tudíž probíhá ode dna, což podporuje přirozenou cirkulaci vody.

Princip a výhody provzdušňování nádrží a jezírek lze snadno pochopit z ilustrační animace.

Použití ozónu pro obnovu jezer a rybníků

Ve většině přírodních, nebo umělých nádrží dochází k postupnému ukládání organického odpadu. Dřevo, mrtví živočichové, splach z okolních ploch a ostatní materiál se ukládají na dně a pomalu vytvářejí hřbitov nezdravé hmoty, která je charakterizována úplným nedostatkem kyslíku. Tato akumulace podporuje anaerobní rozkladné procesy, které ve svém důsledku způsobí konec života ve vodě. Řešením je obnovení správné úrovně kyslíku ve vodě.

Přidáváním malého množství ozónu docílíme toho, že usazená organická hmota na dně se začne rozkládat, dojde k obnově aerobních rozkladných procesů a voda ožije. Ozon je schopen zcela ekologicky působit proti růstu bakterií, plísní a hub v potrubí a jeho otvorech a zejména odbourávat vrstvu bahna na dně jezírka jeho oxidací.

Pro jak velké vodní plochy lze AQUAOZON PZ10 použít?

AQUAOZON PZ10 je vhodný pro použití jak pro malá zahradní jezírka, tak i pro větší rybníky. Pokud si nejste jistí, zdali je pro vaši vodní plochu AQUAOZON PZ10 vhodný, neváhejte nás kontaktovat.

Cena a objednání

Celková cena je závislá na zvolené konfiguraci zařízení (lze dodat pouze provzdušňovač, nebo jeho kombinaci s ozonovým generátorem) a délce provzdušňovacího potrubí. Konkrétní skladbu ceny celého setu a jednotlivých komponent se dozvíte na této stránce, kde lze vyplnit formulář pro nezávaznou objednávku. Naši pracovníci vás kontaktují a objednávku s vámi upřesní a dokončí, samozřejmě včetně potřebné konzultace o délce potrubí. Až poté bude zboží považováno za objednané.


Objednávkový formulář + ceníkAQUAOZON PZ10  AQUAOZON PZ10

Schéma provzdušňování zahradních jezírek s AQUAOZON PZ10

AQUAOZON PZ10 schema

Pro zvětšení schematu klikněte na obrázek.