Pro ideální zobrazení těchto stránek je vyžadován zapnutý JavaScript

Pitná voda sycená ozonem - AQUAOZON POG

AQUOZON POG Voda je přírodním zdrojem, který je na rozdíl od jiných přírodních zdrojů obnovitelný ve všech složkách hydrosféry, protože vlivem hydrologického cyklu voda mezi jednotlivými složkami hydrosféry obíhá a úbytek se nahrazuje přírůstkem.

Koloběh vody v člověku je neméně zajímavý. Novorozenec je ze 77 % z vody, starší člověk ještě stále ze 60%. Proto by člověk měl převahu této látky v těle více ctít.

Často se mluví o „živé vodě“.Tento výraz znají snad všechny národy. Jde o energetickou vazbu , která udržuje atomy vodíku mezi sebou. Energeticky slabá vazba určuje úhel atomů asi 109 st. Dalo by se říci , že tato vazba je jako „mrtvá voda“. Energeticky silná vazba až 130 st. je „živá voda“. Voda obohacená ozónem má úhel mezi vodíky právě těch 130 st.

Vodík je nejrozšířenější prvek ve Vesmíru. Kyslík je nejrozšířenější prvek na Zemi.

Není divu, že základní sloučenina těchto dvou prvků je odpovědná za vznik života.

Desinfekční vlastnosti ozonu se uplatňují při úpravě pitné vody, což je využíváno řadou městských aglomerací již devadesát let. Ozon je efektivnější než chlor v likvidaci veškerých virů. Echovirus 29, který je nejcitlivější, je zničen za 1 min. Echovirus 12, který je nejrezistentnější a užívaný jako standart je zničen za 10 min. Pro nasycení krve v krevní konzervě ozonem stačí 2 l směsi O2-O3 o koncentraci 50ug/ml k úplnému zničení viru hepatitidy a HIV.

Při přípravě vody se využívá vlastnosti ozonu, kterou je velice rychlá rozpustnost ozonu v tekutinách. Rozpustnost ozonu v tekutinách je 10x větší než u kyslíku. V tkáních pak dochází ke zvratnému procesu rozpadu 2 molekul O3 na tři molekuly O2.

Tak dochází k mnohem většímu nasycení tkání kyslíkem, než při klasickém okysličení inhalačním. Energie uvolněná při tomto procesu je přímo využitelná pro buněčné reakce.

Energie vzniklá při rozpadu O3 má hodnotu 142,1 Kj / mol

Poločas rozpadu ozonu ve vodě o Ph 7, při 20 st. C je 8-10 hod. Voda nasycená ozonem se proto nedá skladovat a musí se použít brzy po nasycení.

Hlavní využitelné vlastnosti při léčbě ozónem jsou tyto:

  1. Baktericidní,fungicidní a virucidní -chronické infekce včetně intarcelulárních a HIV.
  2. Podpora prokrvení všech tkání včetně CNS -ischémie centrální i periferní.
  3. Imunorestaurační efekt -autoimunni poruchy ,alergie.
  4. Energetický efekt-stavy vyčerpání psychické i fyzické, problémy stáří.

Odvozené další efekty:

  • Regenerační- urychlené hojení ran, zlomenin a pod.
  • Protinádorový- je prokázán vzestup tumor nekrotisujícího faktoru TNF.
  • Kombinace všech mechanismů- např.u diabetu, ve stadiu všech jeho komplikací.

Upravenou vodu s ozonem je možno používat k pitným kůrám,výplachům či k obkladům, ale také třeba k saunování. Úpravou vody se míní i úprava vody v městských aglomeracích a v domácnostech. Takto upravená voda se dá používat i pro nemocnice. Hlavní důraz se klade na odstranění bakterií, plísní a virů z vody tam, kde jsou oslabení jedinci a nemocní lidé.

Velký význam má voda upravená ozonem při zubních ošetřeních. Při používání turbin zubních vrtaček se tyto nástroje chladí vodou a kapénky vody se rozstřikují do vzdálenosti několika metrů, často jde při tom i o krev infikovanou. Dále při zákrocích obličejové chirurgie, kde nelze použít běžné desinfekce na sterilizaci operačního pole. Při léčbě popálenin, kdy velké plochy často infikované a infekce tak komplikuje těžký stresový stav popáleného.Navíc nelze použít pro infekci transplantáty na krytí ran. Ošetření ran vlhkým krytím značně urychluje jejich hojení.

Použití obkladů s ozonovou vodou např. u bércových vředů je přímo zázračné.Dobře se kombinuje  s použitím mastného tylu FULL-OXY přímo na rány jako vlhké krytí. Při použití vody nasycené ozonem se hojení zlepší.a zmenší se i tvorba jizvy.

Některé školy používají i očistné klysma vody s ozonem do úplného vyčištění střeva. Zde je výborný detoxikační účinek celého organismu a zároveň se jedná o jednu z nejúčinnějších prevencí Ca střeva.

K detoxikaci střeva dále slouží tablety OXY-OXC

  • Indikace: Choroby celého zažívacího traktu, gastritis,Ca žaludku, zánětlivá onemocnění střevní, stomatitidy, zákroky v dutině ústní. Výborné vlhké krytí na infikované nehojící se rány a pod.
  • Kontraindikace: Pro zevní aplikace prakticky žádné. Pro vnitřní použití nutno myslet na vymizení střevní flory a je nutno znovu osídlit střevní floru třeba pomocí laktobacilu a pod.
  • Dávkování: Zevně 2-3 x denně na postižené místo. Vnitřně zpočátku 2-3x denně 2 dcl, pak stačí 1x denně jako prevence 2 dcl vody. Klysma dle krajových zvyklostí.

Český přístroj AGUAOZON POG umožňuje sycení vody ozonem pro medicínské potřeby.Tato v našich krajích zatím zcela nezvyklá terapie ukazuje, jak lze poměrně jednoduše zvládat některé komplikované problémy.

Objednání

Pokud máte o AQUAOZON POG zájem, přejděte na tuto stránku, kde lze vyplnit formulář pro nezávaznou objednávku. Naši pracovníci vás kontaktují a objednávku s vámi upřesní a dokončí. Až poté bude zboží považováno za objednané.


Objednávkový formulář + ceník