Pro ideální zobrazení těchto stránek je vyžadován zapnutý JavaScript

AQUAOZON PZ10 > Proč provzdušňovat

Proč provzdušňovat

Řešení dlouhodobého udržení kvality vody

Kyslíkový režim na rozhraní sediment/voda je klíčový pro hydrochemické a hydrobiologické parametry kvality vody v nádržích. V případě kyslíkových deficitů u dna se díky anaerobním procesům v sedimentech uvolňují plyny (např. metan), nebo chemické prvky (např. toxické formy manganu, či železa), což negativně ovlivňuje kvalitu vody. Možnost kontrolovat a řídit kyslíkové poměry na rozhraní voda/sediment a zároveň zabezpečit, aby nedocházelo k víření sedimentů lze například systémy difúzního provzdušňování, které mají vyšší okysličovací kapacitu, než klasické aerátory pracující s bublinami s průměrem vyšším než 10 mm. Jedná se o vysoce efektivní metodu ekologicky šetrného způsobu dlouhodobého čištění vodních nádrží včetně omezení rozvoje vodních květů sinic.

Bublinky

Povrch bublinek

Čím větší je povrch bublinek, tím je účinnější přestup kyslíku do vody. Například velká bublina o průměru 20mm má objem 4.19 cm3 a povrch 12.6 cm2. Z této velké bubliny můžete udělat 296 jemných bublinek, každá o průměru 3mm. Tyto jemné bublinky budou mít celkovou plochu 83.6 cm2. To je 6.6-krát větší plocha než měla velká bublina. Jemné bublinky tudíž teoreticky provzdušní vodu 6,6-krát více než velké bubliny.

Kontaktní čas bublina-voda

Nejdůležitější pro provzdušňování je rychlost stoupání bubliny k povrchu. Jemné bublinky stoupají podstatně pomaleji než velké bubliny. Jak bubliny stoupají k hladině, táhnou za sebou vodu vlivem tření. Jelikož mají malé bublinky v součtu větší povrch než velké bubliny, tření je větší a tak bublinky stoupají pomaleji. Tato prodlužená doba, po kterou je bublinka v kontaktu s vodou, umožňuje rozpuštění více kyslíku do vody. Tím zlepšuje celkovou kvalitu vody.

Faktory ovlivňující účinnost provzdušňování:

  • Hloubka vody: V hloubkách větších jak 1m účinnost systému provzdušňování umístěných na dně stoupá na rozdíl od povrchových provzdušňovacích systémů.
  • Teplota vody: Účinnost všech provzdušňovacích systémů se snižuje s rostoucí teplotou, neboť rozpustnost kyslíku s rostoucí teplotou klesá.
  • Chemické složení vody: Chemické složení vody má zásadní význam pro účinnost provzdušňování. Účinnost klesá například s rostoucí koncentrací organických látek, které jsou ve vodě vlivem znečištění. Naopak při vyšší koncentraci soli nebo iontů účinnost roste. Důvodem tohoto jevu je vliv soli a rozpuštěných látek na povrchové napětí vody.

Na této animaci si můžete prohlédnout ukázky jednotlivých cyklů, kterými procházejí jakékoliv vodní nádrže nebo jezírka během ročních období, včetně efektů jaké přináší provzdušňování vody. Animaci lze ovládat klikáním na ikonky jednotlivých ročních období.

Pro zobrazeni animace musisíte mít nainstalovaný a povolený Adobe Flash Player
Get Adobe Flash player