Pro ideální zobrazení těchto stránek je vyžadován zapnutý JavaScript

Mobilní úpravna vody AQUAOZON 32

Základní popis zařízení

Mobilní úpravna vody AQUAOZON 32 AQUAOZON 32 je poloautomatická, universální úpravna vody. Použitá technologie umožňuje úpravu rozdílných zdrojů spodní i povrchové vody a je šetrná k životnímu prostředí. Upravená voda si udržuje svůj přirozený charakter a chuť, neboť obsah dominantních a biogenních prvků a iontů zůstává nezměněn. Celá technologie je projektována jako integrovaný systém, instalovaný ve standardizovaném kontejneru ISO 1 d (2,5 x 3,0 x 2,5 m) umožňující okamžité nasazení v terénu s nízkými provozními náklady.

Široké možnosti využití

Obrovská pružnost při nasazení úpravny vody AQUAOZON 32 ji předurčuje pro použití v oblastech, kde je náhlá potřeba úpravy vody, kde je potřeba připravovat pitnou vodu okamžitě bez předchozích testů zdrojů, kde jde o improvizované podmínky nasazení. AQUAOZON 32 garantuje maximální bezpečnost pro odběratele vody bez ohledu na náhlé změny v kvalitě pitné vody.

Hlavní oblasti použití

Mobilní úpravna vody AQUAOZON 32

Armáda

Použití ve vojenských polních nemocnicích, ve vojenských táborech, při armádních cvičeních nebo přímo při nasazení v rámci mírových misí apod.

Humanitární pomoc

Použití v rámci humanitárních zásobovacích akcích, v táborech pro uprchlíky, v mírových polních operacích.

Civilní obrana

Široké možnosti nasazení při živelných pohromách, v oblastech zasažených zemětřesením nebo záplavami, při narušení infrastruktury a kontaminaci tradičních zdrojů pitné vody, při ekologických katastrofách apod.

Unikátní technologie nezatěžující životní prostředí

Úpravna vody AQUAOZON 32 kombinuje následující technologické prvky, které umožňují zapojení v různých režimech provozu v závislosti na složení a charakteru vstupní vody.

Mobilní úpravna vody AQUAOZON 32

Ultrafiltrace

Dochází k separaci veškerých částic o velikosti větší než 0,1 µm. Jedná se o organické látky s molekulovou hmotností větší než 105 Dalton, tj. anorganické partikule, veškeré řasy a prvky, veškeré bakterie, částečně viry, humidové kyseliny a koloidy. Nahrazuje primární desinfekci.

Ozonizace

Oxidace výkonem 32 g O3/hod odstraňuje veškeré železo v prosté formě i vázané v organických komplexech, mangan, dusitany, sulfan, kyanidy prosté i komplexní, kyanatany, dochází k inaktivaci veškerých bakterií a virů, k desinfekci, k mikroflokulaci některých látek neseparovatelných na pískovém filtru, k odbarvení vody kontaminované huminovými látkami, snižuje se obsah organických látek přirozeného i antropogenního charakteru (fenoly, chlorfenoly, haloformy, olefiny, aromáty, atd.), dochází k výraznému zlepšení senzorických vlastností.

Písková filtrace

Odstranění partikulí větších než 10-4 m, tj. zákalotvorných částic, mikroskopických řas a především oxidačních mikrokoagulačních produktů ozonizace.

Sorpce na aktivním uhlí

Absorpce oxidačních produktů ozonizace, herbicidů, pesticidů, těžkých uhlovodíků a ostatních organických látek, sirovodíku, těžkých kovů a zbytkového ozonu, konečná úprava organoleptických vlastností vody.

Iontová výměna

Dochází k selektivní iontové výměně a tím ke snížení obsahu dusičnanů o 87 %, a ostatních aniontů (např. arsen). Při iontové výměně dochází k nárůstu koncentrace chloridu v upravené vodě.

Chlorace

Sekundární (reziduální) dezinfekce, tj. hygienické zabezpečení upravené vody pro distribuci formou chlorace.

Schema

Schema mobilní úpravny vody

Výkonové parametry úpravny AQUAOZON 32

Výkon úpravny vody je vždy závislý na okamžitých parametrech vstupní vody. Přesné stanovení výkonu úpravny může být určeno pouze na základě znalosti kvality zdroje a její variability a na základě výsledků konkrétních laboratorních testů.

Spodní voda 12.000 - 50.000 litrů / 24 hodin
Povrchová voda 6.000 - 30.000 litrů / 24 hodin

Základní technické údaje úpravny vody AQUAOZON 32

 
Rozměry 2,5 x 3,0 x 2,5 m
Přepravní hmotnost 3.900 kg
Provozní hmotnost 6.900 kg
Zásobní nádrž 2 m3
Zdroj elektrické energie 380 V / 16 A  50 Hz
Spotřeba energie 3-5 kWh
Obsah pískového filtru (zrnitost 0,4 - 0,8 mm) 300 kg
Obsah výstupního filtru (zrněné aktivní uhlí s Ag) 50 kg
Mobilní úpravna vody AQUAOZON 32

Reference

Hlavní úřad civilní obrany ČR

dlouhodobý provoz při řešení zásobování pitnou vodou při povodňových aktivitách na Moravě.

Armáda ČR

  • 6. polní nemocnice - vojenská mise v Albánii, v Afganistánu Kuvajtu, Iráku
  • 75. záchranná a výcviková základna Olomouc

UNHCR

Vybavení uprchlického tábora v Rushkull 2 v Albánii.

Státní správa hmotných rezerv

Řešení krizových situací při zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Okresní hygienická stanice Rychnov n. Kněžnou

Použití při krizové situaci v době povodní.

Test AQ32 - výsledky

Test AQUAOZON 32

Kontaktujte nás

Máte-li o AQUAOZON 32 zájem, nebo chcete zodpovědět vaše otázky, kontaktujte nás prosím na uvedených kontaktech, nebo využijte kontaktní formulář pod tímto textem.

Kontaktní formulář